Informatie voor verwijzers en hun assistenten over bekkenfysiotherapie en de behandelmogelijkheden.

Huisartsen, specialisten en verloskundigen worden regelmatig geconfronteerd met mannen, vrouwen, jongeren en kinderen met klachten in het bekkengebied.
Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie één van de behandelmogelijkheden.
Binnen haar praktijk op Willemsoord is Bianca Huiberts als geregistreerd bekkenfysiotherapeute werkzaam en behandelt/begeleidt zij volwassenen en kinderen van 4-5 jaar en ouder.

Kinderen en jongeren kunnen, net als volwassenen, last hebben van bovenstaande klachten. Wat nu als zindelijke worden niet vanzelf gaat? Heel hinderlijk. Met elkaar proberen we het toiletsysteem beter te regelen. Jong geleerd = oud gedaan. Op speelse wijze wordt de uitleg aangepast aangeboden. Indien zinvol wordt de samenwerking met kinderfysiotherapeuten gezocht.Indicaties (vaak komen meerdere klachten naar voren):


Diagnostiek

Naast anamnese, analyse van mictielijsten, vezel -en vochtintake en lichamelijk onderzoek hebben bekkenfysiotherapeuten bij volwassenen de mogelijkheid van:

Na het diagnostisch proces wordt de bekken-fysiotherapeutische diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen in overleg met de patiënt een behandelplan wordt opgesteld. Evaluatie en zo nodig bijstelling van de behandeling vindt regelmatig plaats. Bij een tussentijdse controle door de verwijzer en na afloop van de behandelserie wordt een verslag opgesteld voor de behandelend arts.


Behandelmogelijkheden


Vergoeding

Fysiotherapie en bekkenfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Fysiotherapie en bekkenfysiotherapie wordt, voor patiënten van 18 jaar en ouder, vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Met ingang van 1 januari 2011 worden de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie ook vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is wel een verwijzing noodzakelijk van huisarts of specialist.


Consult

Om te bepalen of er een indicatie is voor bekkenfysiotherapeutische behandeling, kan een verwijzer gebruik maken van het fysiotherapeutisch consult.
Na een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek volgt er een schriftelijk verslag met onderzoeksresultaten naar de verwijzer. De beslissing over het verdere beleid ligt bij de verwijzer.


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds januari 2006 kunnen patiënten ook voor bekkenfysiotherapie gebruik maken van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. In geval van behandeling via DTF wordt met toestemming van patiënt(e) de huisarts ingelicht.


Opleiding en register

Bekkenfysiotherapie is een erkende post-HBO-opleiding. Bekkenfysiotherapeuten zijn breed opgeleid, zowel therapeutisch als diagnostisch, op het gebied van:Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn te vinden in het register bekkenfysiotherapie, onderdeel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie; www.fysiotherapie.nlVoor verdere vragen en/of opmerkingen ben ik telefonisch (06-53198275) of via de mail (fysiotherapiebiancahuiberts@telfort.nl) bereikbaar.

Bianca Huiberts